ORD00A1XB
6.000.000 VND
x 1
6.000.000,00 VND
0,00 VND
6.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp