ORD00A1XD
20.000.000 VND
x 1
20.000.000.00 VND
0.00 VND
20.000.000.00 VND
Thanh toán + Trả góp