ORD00A1XR
3.000.000 VND
x 1
3.000.000,00 VND
0,00 VND
3.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp