ORD00A3W5
19.000.000 VND
x 1
19.000.000,00 VND
0,00 VND
19.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp