ORD00A3W6
36.000.000 VND
x 1
36.000.000,00 VND
0,00 VND
36.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp