ORD00A3W6
36.000.000 VND
x 1
36.000.000.00 VND
0.00 VND
36.000.000.00 VND
Thanh toán + Trả góp