ORD00A3W7
100.000.000 VND
x 1
100.000.000.00 VND
0.00 VND
100.000.000.00 VND
Thanh toán + Trả góp