ORD00ABQ3
14.000.000 VND
x 1
14.000.000,00 VND
0,00 VND
14.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp