ORD00ABQ4
15.000.000 VND
x 1
15.000.000,00 VND
0,00 VND
15.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp