ORD00AVFP
6.200.000 VND
x 1
6.200.000.00 VND
0.00 VND
6.200.000.00 VND
Thanh toán + Trả góp