ORD00AVFP
6.200.000 VND
x 1
6.200.000,00 VND
0,00 VND
6.200.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp