ORD00AX06
4.000.000 VND
x 1
4.000.000.00 VND
0.00 VND
4.000.000.00 VND
Thanh toán + Trả góp