ORD00AX06
4.000.000 VND
x 1
4.000.000,00 VND
0,00 VND
4.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp