ORD00AX07
10.000.000 VND
x 1
10.000.000,00 VND
0,00 VND
10.000.000,00 VND
Thanh toán + Trả góp