ORD00AX07
10.000.000 VND
x 1
10.000.000.00 VND
0.00 VND
10.000.000.00 VND
Thanh toán + Trả góp