ORD00BXSB
1.770.000 VND
x 1
1.770.000.00 VND
0.00 VND
1.770.000.00 VND
Thanh toán